butlerDet ska vara bekymmersfritt och kostnadseffektivt att arbeta med oss på Evodor! Mot denna bakgrund erbjuder vi flera tjänster vars syfte är att underlätta våra kunders vardag, exempelvis:

  • Projekteringsstöd
  • Luftanalys inklusive åtgärdsförslag med färdiga lösningar
  • Serviceavtal på nya eller befintliga anläggningar
  • Luktrening till fast pris per månad
  • Flödesmätningar

air analysesDet kan lukta illa. Så kan det lukta illa.

För att nå effektiv luktrening behöver vi först klargöra vad luften innehåller. I de flesta fall har våra kunder bra kunskap om innehållet men i de fall där osäkerhet finns hjälper vi gärna till med en luftanalys.

air analyses fixed prizeVi är stolta som första leverantör på den nordiska marknaden att erbjuda luktrening till fast pris per månad! Enkelheten i budgetprocesser har visat sig vara en stor bakomliggande orsak till våra kunders önskemål om luktrening till fast pris per månad.

flow mesaurementFör att ta kontroll över spridningen av aggressivt luktande gaser förutsätts en väl balanserad ventilation i den utsatta anläggningen. Det är också viktigt att läckage av smyglukt inte förekommer från de luktande utrymmena.
I de flesta fall har våra kunder bra kunskap om luftflödet i sina anläggningar men i de fall där osäkerhet finns kan vi hjälpa till med en översyn och mätning av Ert volymflöde med fokus på effektiv luktrening.

project supportingVår erfarenhet pekar på att hög personlig kompetens och erfarenhet i att bekämpa lukt är en mycket viktig ingrediens för ett lyckat projekteringsarbete. I takt med att såväl kund som konsult allt oftare kommer till samma slutsats efterfrågas vår kompetens som stöd i projekteringsarbetet. I detta arbete kan vi exempelvis hjälpa till med bedömning av olika teknikalternativ och dimensionering av vald teknik.

maintenance aggreementVåra lösningar för luktreducering kräver minimalt med underhåll och tillsyn. Vår erfarenhet visar att detta är en starkt bidragande orsak till att tillsynen många gånger faller i glömska med klagomål om lukt som direkt resultat. Låt oss hjälpa Er att minimera klagomål över tid och teckna serviceavtal med oss. Vi tar ansvar för att Era anläggningar är i drift över tid mot en fast månadskostnad.

Tillbaka upp