UMEVA väljer evodor som leverantör av luktreduktion till kommunens centrala reningsverk på Ön. Det nya reningsverket dimensioneras för 200.000 invånare. Tekniken för luktreduktion bygger på en kombinationslösning med UV, ozon samt kolfilter.

Läs mer

Vi tar nya steg mot en bättre miljö och ytterligare kvalitetssäkring!

Läs mer

Evodor har genomgått utbildning i ecodesign och föreskrifter om lagar och förordningar i produkthantering. Detta innebär att vi framöver har större möjligheter att erbjuda produkter och lösningar med mindre miljöpåverkan.

Under utbildningen ökade vi vår kunskap och utvecklade våra arbetsrutiner kring miljö- och kemikaliehantering. Utbildningen innefattade också kunskap om säkerhetsdatablad och materialdatablad vilket ökat vår möjlighet att kravställa (och erhålla) korrekt information från våra leverantörer samt att erbjuda våra kunder nödvändig information för att hantera våra produkter på ett säkert och korrekt sätt.

Läs mer
Tillbaka upp