Evodor exporterar för första gången en komplett lösning för luktreduktion och renar därigenom luften från ett avloppsreningsverk utanför Sveriges gränser som är dimensionerat för 30.000pe.

Vi är stolta över att få hjälpa till vid vår nationalarena genom att stötta projektering och dimensionering för att sedan också leverera den kompletta lösningen för effektiv och driftsäker luktreduktion. Pumpstationen på arenan ställs inför påtagliga variationer i belastning vid respektive evenemang jämfört med tider därutanför. Med denna lösning från Evodor erhåller kunden:

  • Bättre utomhusmiljö till glädje för besökande på arenan.
  • Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
  • Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.
Tillbaka upp