När världens största scoutläger anordnades i Sverige krävdes en driftsäker lösning för en kortare period. Evodor fick uppdraget att göra tillvaron trivsammare genom att luktreducera luften från avloppsanläggningen vilken var dimensionerad för upp emot 40.000pe. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 1000m3/h.

Evodor har fått i uppdrag att projektera, dimensionera och installera komplett luktreduktion till ett avloppsreningsverk dimensionerat för ca 25.000pe med bostäder i dess absoluta närhet. Projekteringsarbetet påvisade att fördelar fanns för installation av två separata ventilations- och luktreduktionsflöden. Idag har De anställda en bättre arbetsmiljö med minskad hälsorisk då den är minimerad från luktande och aggressiva gaser. De närboende har efter insatsen bättre utomhusmiljö vilket också eliminerat klagomål på lukt. Anläggningarna är dimensionerade för ventilationsflöde om 8.000m3/h respektive 2.500m3/h.

Stockholms stad exploaterar centralt placerad markareal vilket skall möjliggöra 3000 nya bostäder. I berget under denna mark återfinns Sveriges största avloppspumpstation. Evodor har stöttat arbetet kring projektering och dimensionering för att även leverera komplett lösning för luktreduktion. Med vår hjälp erhåller kunden:

  • Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
  • Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
  • Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.
Tillbaka upp