Vi tar nya steg mot en bättre miljö och ytterligare kvalitetssäkring!

Förutom att e-faktura på sikt bidrar till en bättre miljö, finns det många fördelar med att skicka e-faktura som ni kan dra nytta av redan idag! Nedan ger vi några exempel:

Kostnadsbesparingar: Möjlighet att göra stora och långsiktiga kostnadsbesparingar i distributionsledet genom att rationalisera fakturahanteringen. Ni slipper utskrifter, kuvertering, frankering och postinlämning!

Färre fel: Effektiva betalningsrutiner och ökad säkerhet i återredovisningen. Risken för fel minskar när informationen skickas direkt mellan systemen.

Säkert: Fakturorna distribueras snabbt och säkert - eliminering av "bluff-fakturor".

Har ni ännu inte ett system som hanterar elektroniska fakturor föredrar vi att istället hantera era fakturor genom att maila dessa i pdf-format.

Kontakta oss för ytterligare information.

Tillbaka upp