Evodor trädet

Välkommen till Evodor AB!

Vi är ett svenskt företag specialiserade på miljövänlig rening av aggressiva & luktande gaser från avlopps- & avfallsanläggningar. Vi har positionerat oss som marknadsledande i Sverige.

Med hög kunskapsnivå och egentillverkade produkter erbjuder vi våra kunder:

  • Trivsam utomhusmiljö i tätbebyggda områden genom att vi minimerar de aggressiva & luktande gaserna.
  • Trivsam arbetsmiljö, även på utsatta platser genom att vi minimerar dessa från aggressiva & luktande gaser.
  • Kostnadsbesparingar genom minskade oxidationsskador på utrustningar och elektronik.

Vi erbjuder anpassade lösningar för lukt- och gasrening, vare sig det handlar om att förbättra arbetsmiljön, grannsämjan eller minska onödiga oxidationsskador på utrustningar. Vår kompetens finns inom olika teknologier såsom oxidation med ozon, UV-belysning och, filtrering med kolfilter, kompostfilter eller tvätt med scrubberteknik.

Våra kunder värdesätter bekymmersfri & kostnadseffektiv luktrening! Mot denna bakgrund är vi glada över att också erbjuda service & underhållstjänster till våra kunder.

green-recycling-iconNEW

Vår avsikt är att denna miljöpolicy skall ge kunder, partner, leverantörer och andra intressenter trygghet och säkerhet och genom detta känna förtroende för Evodor AB.

Evodor skall arbeta aktivt med miljöfrågor i all vår dagliga verksamhet, i utvecklingen och produktionen av våra produkter samt att göra återvinningen av dessa effektivare. Vidare skall vi arbeta aktivt med att informera och engagera våra kunder, leverantörer, partners och andra intressenter om vikten av att minimera vårt gemensamma energibehov, idag och över tid.

Evodor skall följa gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som organisationen berörs av.

Denna miljöpolicy kommer kontinuerligt förnyas och kommuniceras både externt och internt för att ständigt vara aktuell gentemot de krav vi ställs inför.

För oss på Evodor är det viktigt att ta ansvar! Inte bara med hänsyn tagen till våra kunder, samarbetsparters, leverantörer eller vår miljö, vi stöttar även Unicef ekonomiskt i deras kamp för en bättre tillvaro för världens alla barn!

Tillbaka upp