dart250 250Vi är specialiserade på miljövänlig rening av aggressiva & luktande gaser från avlopps- & avfallsanläggningar i storlekar från de minsta pumpstationerna till hela reningsverk eller biogasanläggningar.

I vår strävan efter att erbjuda anpassade helhetslösningar snarare en enstaka produkt är det viktigt att vi så tidigt som möjligt kopplas in i Ert projekteringsarbete där Ni behöver hjälp med luktrening. På detta sätt ges vi tillsammans bästa förutsättningar att projektera och driftsätta en anläggning som är anpassad och optimerad utifrån Era förutsättningar, krav och förväntningar gällande reningseffektivitet, investering samt driftekonomi.

Med hög kunskapsnivå och egentillverkade produkter erbjuder vi våra kunder:

  • Trivsam utomhusmiljö i tätbebyggda områden genom att vi minimerar de aggressiva & luktande gaserna.
  • Trivsam arbetsmiljö, även på utsatta platser genom att vi minimerar dessa från aggressiva & luktande gaser.
  • Kostnadsbesparingar genom minskade oxidationsskador på utrustningar och elektronik.

tillverkningDe anpassade helhetslösningar vi erbjuder våra kunder baseras på produkter från egen konstruktion och tillverkning. På så sätt säkerställer vi kvaliteten i våra leveranser (reningsgrad samt hållbarhet).

All vår konstruktion och tillverkning sker i sverige under egen kontroll. Vi arbetar för att minimera miljöpåverkande och fördyrande omständigheter såsom mellanhänder samt onödiga frakt- och tullkostnader.

pig100 100Vi erbjuder anpassade lösningar för lukt- och gasrening, vare sig det handlar om att förbättra arbetsmiljön, grannsämjan eller minska onödiga oxidationsskador på utrustningar. Vår kompetens finns inom olika teknologier såsom oxidation med ozon, UV-ljus och, filtrering med kolfilter, kompostfilter eller tvätt med scrubberteknik.

I vår ambition att säkerställa kvaliteten i levererade lösningar ber vi Dig kontakta oss för konsultation innan presentation av optimal produkt/lösning.

Tillbaka upp