Luktreducerande system dimensionerat för totalt maximalt flöde om drygt 200.000m3/h. Anläggningen är dimensionerad för att årligen ta emot 480.000ton avfall.

Bränsleberedning:
Bränsleberedningen är en stor avskiljningsanläggning till förbränningsanläggningen. Enligt en miljödom ska allt avfall tas emot, bearbetas och lagras inomhus för att få så litet yttre påverkan som möjligt i form av lukt och nedskräpning. För att inrymma mottagning, krossning, sortering och beredning kräver byggnaden (för bränsleberedningen) sitt utrymme. Byggnaden är 32 meter hög, 130 meter lång och 70 meter bred.
Bränsleberedningen har tre funktioner: mottagning, beredning och blandning och lagring och transport av bränslet vidare till pannan. Anläggningen är dimensionerad för cirka 400.000 färdigt bränsle per år vilket ställer krav på 480.000 ton inkommande avfall per år.

Till byggnaden för bränsleberedning har dimensionerats dubbla luktreduceringssystem med vardera maximalt luftflöde om drygt 100.000 m3/h.

Tillbaka upp