20.000ton hushålls- och slakteriavfall samlas årligen in till denna förbehandlingsanläggning /biogasanläggning med aggressiva och luktande gaser som resultat. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 11.000m3/h.

Tillbaka upp