100.000 ton hushållsavfall samlas årligen in till denna förbehandlingsanläggning. I anläggningen komprimeras avfallet innan vidaretransport till annan plats för slutlig process.

För att minimera aggressiva och luktande gaser för närboende och anställda anlitades Evodor.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 4.500m3/h.

Tillbaka upp