Årets återvinningsanläggning 2012 utsedd av ”Recycling & Miljöteknik”. Förbehandlingsanläggningen är dimensionerad för att årligen hantera 50.000ton hushållsavfall.

I anläggningen produceras slurry för att sedan förädlas vidare i annan anläggning. Evodor renar både processflödet innan utsläpp samt inkommande luft till personalutrymmen. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 8.500m3/h.

Tillbaka upp