Evodor har hjälp till att projektera, dimensionera och leverera komplett luktreduktion till ARV för ca 2.000pe med bostäder i dess närhet.

Idag har De anställda en bättre arbetsmiljö med minskad hälsorisk då den är minimerad från luktande och aggressiva gaser. De närboende har efter insatsen bättre utomhusmiljö vilket också eliminerat klagomål på lukt. Anläggningarna är dimensionerade för ventilationsflöde om 2.500m3/h.

Tillbaka upp