Evodor fick i uppdrag att projektera, dimensionera och installera komplett luktreduktion till ARV för ca 25.000pe med bostäder i direkt närhet. Projekteringsarbetet påvisade att fördelar fanns för installation av två separata ventilationsflöden.

Idag har De anställda en bättre arbetsmiljö med minskad hälsorisk då den är minimerad från luktande och aggressiva gaser. De närboende har efter insatsen bättre utomhusmiljö vilket också eliminerat klagomål på lukt. Anläggningarna är dimensionerade för ventilationsflöde om 8.000m3/h respektive 2.500m3/h.

Tillbaka upp