Luktrening installerad i Externslammottagning i närheten av köpcentrum som tar emot slam från slambilar. Slammet hämtas från sommarstugeområden och reningsverk i kommunen.

Med utrustning från Evodor erbjuds nu närboende trivsam utomhusmiljö och De anställda en bättre arbetsmiljö minskad för hälsorisk p.g.a. aggressiva och luktande gaser. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 2.000m3/h.

Tillbaka upp