APS i villaområde och direkt anslutning till promenadstråk och småbåtsbrygga kräver effektiv luktreduktion över tid. Höga krav ställs på utrustning för luktreducering då pumpstationen ligger så nära bebyggelse och fritidsområden samtidigt som avloppsvatten i varierande volym och höga halter H2S flödar till pumpstationen.

Med utrustning fran Evodor erhaller kunden:

  • Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
  • Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
  • Lägre drifts- och underhallskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 140m3/h.

Tillbaka upp