APS i tätbebyggt radhus- villaområde kräver effektiv luktreduktion över tid. Höga krav ställs på utrustning för luktreducering då pumpstationen ligger så nära bebyggelse samtidigt som avloppsvatten i varierande volym och höga halter H2S flödar till pumpstationen.

Med utrustning fran Evodor erhaller kunden:

  • Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
  • Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
  • Lägre drifts- och underhallskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 140m3/h.

Tillbaka upp