APS i direkt anslutning till camping och semesterby. Till pumpstationen kommer avloppsvatten i varierande volym och höga halter H2S vilket ställer höga krav på utrustning för luktreducering.

Med utrustning från Evodor erhåller kunden:

- Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
- Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
- Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 100m3/h.

Tillbaka upp