Centralt placerad pumpstation som är placerad mitt i en vältrafikerad korsning och övergångsställe.

Med utrustning från Evodor erhåller kunden:

-    Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
-    Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
-    Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 800m3/h.

Tillbaka upp