APS som över tid haft stora problem med aggressiva och luktande gaser med missnöjda boende i närområde, dålig arbetsmiljö och stora korrosionsskador på elektronik och utrustning inuti stationen.

Flertalet alternativa lösningar från andra leverantörer testade med dålig erfarenhet varpå Evodor fick frågan från kunden om att ta sig an problemet. Med komplett lösning för luktreduktion från Evodor i stationen erhåller kunden:

-    Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
-    Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
-    Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 100m3/h.

Tillbaka upp