APS som ligger på en hustomt och cirka 5 meter från huslivet. Utmaning ställs till både luktreducering och lägsta tänkbara ljudnivå av frånluftsfläkten i pumpstationen.

Med komplett lösning från Evodor kan husägaren idag vistas utomhus utan att störas av luktande gaser eller ventilationsljud från pumpstationen. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 140m3/h.

Tillbaka upp