När världens största scoutläger anordnades i Sverige krävdes en driftsäker lösning för en kortare period.

Evodor fick uppdraget att göra tillvaron trivsammare genom att luktreducera luften från avloppsanläggningen vilken var dimensionerad för upp emot 40.000pe. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 500m3/h.

Tillbaka upp