Centralt placerad hamnanläggning i mycket välbesökt turistområde tar emot spillvatten från persontrafikerande färjetrafik. Spillvattnet samlas i en pumpstation som i sin tur tar slammet vidare i ledningsnätet.

Anläggningens placering kräver en väl fungerande luktreduktion över tid vilket är extra utmanande då slamflödet är mycket varierande över tid. Evodor hjälpte till med projektering, dimensionering och lösningsleverans. Sammantaget borgar detta för hög reningsgrad på frånluft samtidigt som De anställda erhållit en bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk då den är minimerad från aggressiva och luktande gaser. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 500m3/h.

Stockholms Hamn har publicerat en film på Youtube om renoveringen av strömkajen. Klicka HÄR för att se på klippet.

Tillbaka upp