Varierande avloppsflöden genererar lätt högre halter av H2S p.g.a. långa uppehållstider och dålig syresättning vilket är fallet i denna APS i Friends Arena.

Höga krav på effektivitet ställdes både på reningsgrad av frånluften såväl som på arbetsmiljön inne i stationen varpå Evodors lösning blev det naturliga valet för kunden. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 1.000m3/h.

Tillbaka upp