APS i exploateringsområde för exklusivt område. Uppdragsgivaren utförde en grundlig utvärdering av alternativa lösningar varpå De fann Evodors koncept som bästa alternativ av luktreduktion för denna krävande miljö.

Med utrustning från Evodor erhåller kunden:

-    Bättre utomhusmiljö till glädje för närboende.
-    Bättre arbetsmiljö och minskad hälsorisk för De anställda.
-    Lägre drifts- och underhållskostnader till nytta för ekonomin.

Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 1.000m3/h.

Tillbaka upp