Sveriges största avloppspumpstation. Stockholms stad exploaterar central markareal i närheten av Sveriges största pumpstation.

Tack vare Evodor som hjälpte till med projektering, dimensionering och produktleverans av lösning för luktreducering kunde Stockholms stad exploatera centralt belägen mark vilket möjliggjort ca 3000 nya bostadstäder. Anläggningen är dimensionerad för ventilationsflöde om 10.000m3/h

Tillbaka upp